Капталдагы Мөөр Төмөнкү Пломба Борборун Мөөрлөгөн Машина